Projektstart: Regional massbalans i Oslo

Under våren 2016 startar arbetet i projektet Regional massbalans i Oslo. Syftet med projektet är att undersöka och kvantifiera den regionala massbalansen av jord- och bergmaterial på både kort och lång sikt. Målet är att ge en bild av massbalansen i Osloregionen samt att få en uppfattning om vilken klimatbelastning dagens hantering av jord- och bergmaterial i regionen innebär. Vill du veta mer? Kontakta projektledare Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet.