Projektstart: Energieffektivt logistiksystem för transport av jord och berg

I januari 2016 startar arbetet i projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn. Projektets syfte är att uppskatta energieffektiviseringspotentialen som kan uppnås genom en samordnad logistik och effektivisering av transporter av jord- och bergmassor på en regional nivå. Projektet finansieras av Energimyndigheten. För mer information, kontakta projektledare Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet.