Pilotkurs för entreprenörer om aktiv bullerhantering

Att som entreprenör arbeta aktivt med bullerhantering kan innebära både konkurrensfördelar och förbättrade relationer med beställare, tillsyn och närboende. Den 18 mars arrangerar projektet ”Tystare tätortsnära krossning och masshantering” en digital pilotkurs om aktiv bullerhantering för entreprenörer bland SBMI:s medlemmar. Under dagen hålls föredrag om bullermodeller, ljudmätning och kommunikation samt goda exempel från entreprenör och beställare. Läs mer här