Optimass WP3: Smedja med nyckelaktörer i transportledet

Den 21/4 arrangerade Optimass WP3 en smedja för aktörer inom transport för jord och berg. Deltagare var representanter från Sveriges Åkeriföretag, Bellmans Åkeri och Entreprenad samt Destroy Rebuilding Company AB. Bland annat diskuterades mätning av transporter, bränsleförbrukning och utsläpp vid masshantering samt kostnader och affärsmodeller. För mer information, kontakta WP3-ledare Kristina Lundberg.