Optimass WP2: Erfarenhetsutbyte om användning av jord- och bergmaterial 2/12

Ett fyrtiotal personer deltog den 12/2 i Göteborg i Optimass WP2’s erfarenhetsutbyte kring ”Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial”. Under dagen deltog representanter från bland annat Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgs hamn samt entreprenörer, konsulter och kommuner. Läs mer här!

Ett stort tack till samtliga deltagare för en intressant och givande dag!