Optimass-projekt inbjuder till konferens: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande 13/2 2018

Vilken påverkan har transportarbetet inom byggsektorn och vilka åtgärder kan vi ta till för att hålla takten uppe i de transport- och resursflöden som försörjer stadsutvecklingen? Optimass och projektet Energieffektivt logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn inbjuder politiker, förvaltnings- och näringslivschefer samt fysiska planerare till halvdagskonferens. Eftermiddagen inleds med föredrag från Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, Sofia Wellander, departementssekreterare Näringsdepartementet, Stefan Engdahl, planeringsdirektör Trafikverket, och Svante Hagman, ordförande Sveriges Byggindustrier. Detta följs av parallella sessioner gällande behov av ytor, fysisk planering och tillsynsfrågor.