Optimass arrangerar konferens i maj 2017

I skrivande stund startar Optimass planeringen inför en konferens som kommer att hållas i maj år 2017. Temat för konferensen är ett akademiskt fokus på cirkulär ekonomi och materialförsörjning i samhällsbyggandet, och målgruppen är hela aktörskedjan inom samhällsbyggnad, från akademi till utförare. Frågor? Kontakta Bo Svedberg eller Maria Johansson.