North Waste Infrastructure (NWI) utvecklar teknik för att använda restprodukter

I Boden utvecklas teknik för att använda restprodukter från massaindustrin till miljösäkring av gamla gruvdeponier. – Om det här fungerar så innebär det att både massaindustrin och gruvindustrin kommer att spara både pengar och miljö i framtiden, säger Gunnar Westin, projektansvarig från SP Processum i Örnsköldsvik. För mer information kontakta Josef Mácsik eller läs mer här.