Massoptimering i Avesta

Expanderingen av Stora Enso i Fors kräver att framkomligheten och trafiksäkerheten på riksväg 68 vid Avesta förbättras. Därför byggs 6,5 kilometer av vägen om och schaktmassorna sparas för att senare i projektet återställa diken och slänter vilket leder till att mängden massor som måste deponeras blir minimal. Projektet utförs av NCC på uppdrag av Trafikverket. Läs hela artikeln hos Leveranstidningen Entreprenad.