Licentiatuppsats skriven inom ramen för Optimass presenterad

Licentiatuppsatsen Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction presenterades i mitten av december av författaren Simon Magnusson, industridoktorand vid Luleå tekniska universitet . Syftet med arbetet har varit att studera miljöpåverkan från användning av granulära material (jord, berg och gummi) i byggnadskonstruktioner. För jord och berg har materialförvaltning i urbana områden studerats och i fallet gummi har miljöpåverkan från anläggande av konstgräsplaner samt användning av återvunnet och nytillverkat gummigranulat (fyllmaterial) studerats i ett livscykelperspektiv. Läs avhandlingen här