Utbildning 19 september i Stockholm: Bedömning av sulfidjordar – riskhantering med start i tidiga skeden

Är du byggherre eller entreprenör och ansvarar för projekt som hanterar sulfidjordar? Eller är du teknikkonsult och arbetar med bedömning av sulfidjordar, eller arbetar du på miljökontor och möter frågan i ditt arbete?

Ecoloop AB, Luleå tekniska universitet och Mitta AB inbjuder till utbildningsdag om sulfidjordar, där deltagarna under ledning av Josef Mácsik, Christian Maurice, Jakob Johansson och Alaleh Ziagharib får ta del av föredrag om sulfidjordars egenskaper samt riskbedömning.

Kursen utgår från det nya beräkningsverktyget för bedömning av försurningspotential och klassning av sulfidjordar, framtaget under MoSS-projektet som finansierades av SBUF och Trafikverket. Målgrupp är byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter och miljökontor.

Program och anmälan hittar du här.