Från grind till grind – Tydlig kvalitet och tydliga krav för en resurseffektiv och cirkulär ballastbransch

Projektet Tydlig kvalitet och tydliga krav för cirkulära ballastmaterial, en fortsättning av projektet Från grind till grind, tar fram en handbok och kunskapsunderlag för materialproducenter och beställare av resurseffektiva och cirkulära ballastprodukter. Projektet kommer under 2024 att bjuda in branschens aktörer för att få synpunkter på hur processbeskrivningen ska utformas. Målet är att utforma en handbok som är användbar och relevant för hela branschen. Projektparter är Ecoloop, SBMI, NCC och Swerock.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Kristina Lundberg, Josef Mácsik eller Alexander Virgin. Du kan också läsa mer om projektet i SBMI:s pressmeddelande.