Förvaltning av entreprenadberg i Förbifart Stockholm

I mitten av december förra året gavs beskedet att arbetet med Förbifart Stockholm återupptas. Under erfarenhetsutbytet som arrangerades av Optimass WP3 i december 2014 höll Roland Ekenberg från Förbifart Stockholm och Trafikverket ett föredrag om projektet och hur man arbetar för att förvalta den stora mängd entreprenadberg som kommer att uppstå. Presentationen hittar du på denna sida.