Förstudie för att bygga ut Göteborgs hamn

Inom ramarna för Optimass ska Statens Geotekniska Institut (SGI) göra en förstudie om hur restmaterial från Västlänkens byggprojekt kan användas till att bygga ut Göteborgs Hamn. I samband med byggandet av Västlänken uppstår stora mängder överskott av lera. Av de olika bygg- och restmaterial som blir över vid byggande är lera bland de svåraste att återvinna.

– Det är precis den här typen av studier som är målet med Optimass. Lyckas vi ta fram en metod att återanvända lera är det en stor framgång inom byggbranschen, säger Yvonne Rogbeck, Optimass WP2-ledare.

Klicka här för att läsa hela artikeln på SGI’s hemsida.

För mer information, kontakta Yvonne Rogbeck, Optimass WP2-ledare.