Ellastbil ska visa vägen mot elektrifierad byggarbetsplats

Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan varav en stor del kommer från transporter kopplade till anläggningsplatser. Projektet Med utsikt från förarplatsen ska underlätta introduktion av ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på byggarbetsplatser.

Pressmeddelande december 2020
Centralt i projektet är att testa en ellastbil, som köps in av Stockholm stad, i samspel med ett energilagersystem från Vattenfall. Bilen ska testas på Stockholms stads Bygglogistikcenter (BLC).

”Projekt Norra Djurgårdsstaden upphandlar en ellastbil för att kunna påvisa fördelar med elektrifiering för korta transporter kopplade till citynära byggarbetsplatser inom staden. Projektet kommer att använda bilen för distribution av byggmaterial och testa olika tekniska lösningar för att effektivisera arbetsplatslogistiken med elfordon. Mätning och resultat ska ligga till grund för utveckling av Bygglogistikcenter”, säger Fredrik Bergman, Projektchef Genomförande inom stadsutvecklingsprojekt Norra Djurgårdsstaden.

Med avstamp i testet kommer underlag kring affärsmodeller, samarbetsformer och digitalisering tas fram. Baserat på detta ska projektet föreslå lösningar som ger en ekonomisk och miljömässigt hållbar elektrifiering. I detta inkluderas möjlighet till lagring av el, leveranssäkerhet och självförsörjning.

”Redan med befintlig teknik finns potential att halvera utsläppen till 2030, men för att byggsektorn ska bli klimatneutral krävs teknikskiften, innovationer och investeringar i elektrifierade lösningar. Vi vill i detta projekt belysa några av möjligheterna till detta”, säger Maria Johansson, Ecoloop, som leder projektet.

Parter i Med utsikt från förarplatsen är Ecoloop, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms stad, Ellevio, Vattenfall, ABT Bolagen, Maskin Mekano Försäljning och Sveriges bergmaterialindustri. Projektet har en budget på 1,8 miljoner kronor varav programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) bidrar med 50 procent genom Energimyndigheten.

Vill du veta mer? Kontakta maria.johansson@ecoloop.se, 070-657 44 95.