Effektiva transporter av massor i staden med HCT-lösningar

Projektet HCT-City testar hur olika utföranden i HCT-konceptet (High Capacity Transport) kan förbättra både produktiviteten för byggprojekt och transporteffektiviteten för massgods i städer, och därmed minska utsläppen av både koldioxid och hälsovådliga emissioner, samtidigt som vägslitaget minskar och trafiksäkerheten förbättras eller förblir oförändrad. Hypotesen är att antalet körningar kan halveras.

Parter är RISE, Ecoloop, Volvo Technology, ABT Bolagen, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Uppsala kommun, Varbergs kommun, Implenia, Mantum, Parator, AFRY, VTI, Wandel Consulting och Trafikverkets HCT-program samt Trafikverket Program Mälarbanan och via dem Svevia. I referensgruppen ingår även andra nyckelaktörer. Projektet genomförs med stöd från Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI)/Vinnova och pågår från 1 april 2021 till 30 mars 2024. Läs mer här