Cirkulär ekonomi bidrar till minskade CO2-utsläpp och ökade jobbtillfällen enligt studie

I Romklubbens studie The Circular Economy and Benefits for Society – Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear Winners har man genom simuleringar kommit fram till att koldioxidutsläppen skulle minska med 70 % och jobben öka med mer än 100 000 arbetstillfällen om energi- och materialeffektiviteten förbättrades med 25 %. Läs rapporten från studien.