Avfall som resurs sparas miljarder

På Pouws anläggning i Utrecht, Holland förvandlas restprodukter till högvärdigt byggmaterial. Sammantaget hanteras runt två miljoner ton material på anläggningen under ett år, och den återvunna andelen av massorna anges vara 98 procent.

– Vi återvinner rivningsmaterial och byggavfall, sanerar mark och tillverkar bruk. Därutöver har vi vårt transportbolag med 120 fordon som flyttar material över hela landet, säger företagets ägare Alexander Pouw, son till grundaren.

Något av basen i verksamheten finns i Utrecht där bland annat rivningsmaterial tas om hand och sorteras på det ungefär 35 000 kvadratmeter stora området. Här finns också lagerutrymme för ungefär 50 000 ton färdigt byggmaterial.

Med de enorma mängder massor som tas om hand krävs att såväl logistik som utrustning fungerar. Material som rivningsmassor och metallskrot anländer till återvinningsplatsen där det bearbetas, sorteras och placeras på kraftiga bandtransportörer som ser till att respektive produkt och fraktion hamnar på rätt lagerplats. Därifrån hittar det förr eller senare vägen till exempelvis ett vägbygge eller en betongfabrik.

Läs hela artikeln i tidningen Entreprenad