LTU och Atcon AB påbörjar studie om mass- och enhetsposition

En grundläggande utmaning för ett bättre utbyte av material i och mellan olika projekt är att en gemensam syn skapas kring begreppsmodeller berättar Patrick Söderström, Atcon/LTU. I projektet som startar i sommar kommer vi att ta fram en anläggningsmodell och visa på olika goda exempel från andra branscher som underlag för ett branschgemensamt arbete för bättre utbyte av jord- och bergmassor och kostnadseffektivare produktion. För mer info, kontakta Patrick Söderström, Anna Norström eller Thomas Olofsson.