Skyddad: Uppstartsmöte och studiebesök Bromma 31/8 2016

ÖKAD KUST- OCH INLANDSSJÖFART FÖR TRANSPOT AV JORD- OCH BERGMASSOR Minnesanteckningar Uppstartmöte + studiebesök på Jehanders anläggning...

Skyddad: Avslutande Workshop Rosenvik 29/11 2016

Ökad kust- och inlandssjöfart för transporter av jord och berg Case Stockholm, Södertörn och Västerås

Skyddad: Smedja: Transporter av jord och berg 21/4 2016 – Anteckningar

Närvarande:Ulric Långberg (Sveriges Åkeriföretag), Patrik Sandahl (Bellmans Åkeri & Entreprenad), Tony Stigmanslid (Destroy Rebuilding Company), Maria Mustonen, Maria Johansson, Sandra...

Konferens 13 februari 2018: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande

Den 13 februari 2018 samlades 60 deltagare från bransch, kommun, akademi och myndigheter på konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Ecoloop
kristina.lundberg@ecoloop.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer