Sekundära material i det hållbara samhället

De betydande flöden av sekundära material som genereras i dagens samhälle kan utgöra en potentiell resurs i morgondagens byggande. För att skapa...

Ännu fler projekt

Projekt i Sverige och runt Östersjön KNEG – Ett samarbetsprojekt som arbetar för att godstransporterna på de svenska vägarna ska...
Tystare krossning

Tystare krossning

När våra städer och tätorter växer genereras stora mängder schaktmassor och sprängberg. En hållbar stadsutveckling innebär att dessa massor hanteras i en cirkulär ekonomi...

Optimass

I projektet Optimass utvecklas verktyg och lösningar för att bidra till en effektivare hantering av jord- och...

Energieffektiva logistiksystem

Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn (EELS) Hur kan transporter av jord och...

Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor

Projektet FOGA (Fossilfria transportkedjor för jord- och bergmassor i urban miljö) pågår 2018-2019 och omfattar en demonstration av en tyngre lastbil,...

Kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg

Dagens transporter av jord och berg genomförs nästan uteslutande av lastbil. Dessa typer av gods utgör cirka 25 % av den godsmängd som...

Idrottsanläggningar

Konstgräsplaner I Sverige byggs cirka 100 konstgräsplaner årligen vilket innebär investeringar på uppskattningsvis hundratals miljoner kronor per år....

SIMM-Center

För en utvecklad hantering av jord- och bergmassor är en bredare användning av modern miljöteknik en möjlighet...

SIMM-CCities

Att göra masshanteringen mer hållbar är inte bara en utmaning för Stockholmsregionen. De flesta storstadsområden har motsvarande utmaningar men utifrån sina egna specifika...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer