SGI arbetar för ökad användning och uppgradering

SGI har börjat sitt arbete i Optimass som är inriktat på användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial. Kan vi lyfta...

Konferens om Masseforvaltning, 25 feb, 2014 Oslo

Hilde Kirkeland, Akkershys fylkeskommune hälsar välkommen till Oslo för en halvdagskonferens kring materialhantering. Det är nu över 90 personer anmälda till konferensen. Läs...

Bebyggelse och materialmängder, LTU startar delprojekt i Optimass

I delprojektet kommer Kristina Lundberg, LTU/Ecoloop att ta fram en modell för att med schabloner kunna uppskatta mängder av material som mobiliseras...

Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning

SBMI lyfter vikten av stadsnära materialterminaler och täkter för en långsiktigt hållbar markanvändning. I oktober 2011 fick Miljömålsberedningen i...

Kunskap om schaktmassor gynnsamt för miljön

– I dag transporteras bergmassor omkring i onödan bara för att system för samordning saknas och för att det inte finns plats...

Avfall som resurs sparas miljarder

På Pouws anläggning i Utrecht, Holland förvandlas restprodukter till högvärdigt byggmaterial. Sammantaget hanteras runt två miljoner ton material på anläggningen under ett...

Innovation inom infrastruktur

GIMI, Green Infrastrukture Material Innovation är ett initiativ från KTH. Genom ett nära samarbete mellan industri och akademi vill KTH göra Sverige...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Luleå tekniska universitet
kristina.lundberg@ltu.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer