Dynamiskt inköpssystem och masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett stort exploateringsområde i Stockholms innerstad med uppdrag att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. En utmaning i projektet...

Lokal och cirkulär masshantering i Tyresö kommun

Tyresö kommun är belägen på den nordöstra delen av Södertörn med Östersjön och Stockholms skärgård i öster. Sedan 50-talet har kommunen haft en kraftig...

Ekoeffektiv masshantering i Helsingfors – Från översiktsplan till genomförande

Under 00-talet uppmärksammade Helsingfors tjänstemän att kostnaderna för masshantering ökade, att massorna transporterades allt längre sträckor och att det började bli brist på deponikapacitet...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Ecoloop
kristina.lundberg@ecoloop.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer