Ekoeffektiv masshantering i Helsingfors – Från översiktsplan till genomförande

Under 00-talet uppmärksammade Helsingfors tjänstemän att kostnaderna för masshantering ökade, att massorna transporterades allt längre sträckor och att det började bli brist på deponikapacitet...

Dynamiskt inköpssystem och masslogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är ett stort exploateringsområde i Stockholms innerstad med uppdrag att bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. En utmaning i projektet...

Lokal och cirkulär masshantering i Tyresö kommun

Tyresö kommun är belägen på den nordöstra delen av Södertörn med Östersjön och Stockholms skärgård i öster. Sedan 50-talet har kommunen haft en kraftig...

JORD OCH BERGMATERIAL

Här bygger vi en nationell plattform om jord och bergmaterial.
Plattformen vänder sig till hela aktörskedjan – planerare, myndigheter, byggherrar, entreprenörer, teknikkonsulter, transportörer samt teknik- och materialleverantörer.
Nyfiken på att få veta mer? Kontakta oss!

Kristina Lundberg
Kristina Lundberg
Ecoloop
kristina.lundberg@ecoloop.se

Sandra Frosth
Sandra Frosth
Webbredaktör
sandra.frosth@ecoloop.se

SAMVERKAN MED OSS

Vill du driva utveckling kring hantering och transport av jord och berg tillsammans med oss? Läs mer