Optimass WP2 erfarenhetsutbyte i Göteborg 2/12 2014

Ett fyrtiotal personer deltog den 2:a december i Göteborg i det erfarenhetsutbyte kring ”Användning, klassificering och uppgradering av jord- och bergmaterial” som organiserats av Optimass WP2.

Seminariet inleddes med att Yvonne Rogbeck, SGI, presenterade hur Optimass WP2 tillsammans med branschen arbetar för att utveckla nya metoder och verktyg så att uppkomsten av jord- och bergmaterial minskar och att de massor som uppstår kan återanvändas i högre grad. Trafikverkets Johan Bengtsson berättade sedan om utmaningen att hitta användning för de stora mängder berg och lera som kommer att genereras i samband med de infrastruktursatsningar som pågår i Göteborgsregionen. Åsa Friis från Göteborgs hamn fortsatte med att peka på hamnens behov av massor för sin utbyggnad. Kata Kreft Burman från Ramböll Finland berättade om projektet Absoils och delade med sig av erfarenheter och kunskaper från masshanteringsarbetet i Helsingfors.

Under dagen presenterade också Maria Arm från SGI innehållet i den vägledning som Optimass WP2 tar fram i nära samarbete med branschen. Dessutom berättade Mirja Rothhämel från Luleå Tekniska Universitet om den pågående forskningen i projektet.

Programmet för dagen hittar du här, scrolla längre ner för att ta del av presentationerna.
 
Ett stort tack till samtliga deltagare för en intressant och givande dag!

Optimass_20141202

Foto: Per Lindh

Presentationer från dagen hittas nedan.

Inledning – Yvonne Rogbeck SGI

Optimass WP3 Planera för miljarder – Kristina Lundberg LTU

Optimass WP2 Acceptans av ny teknik – Yvonne Rogbeck SGI

Masshantering Trafikverket – Johan Bengtsson TrV

Risholmen Göteborgs hamn – Åsa Friis

Forskningsfrågor inom Optimass WP2 – Mirja Rothhämel LTU

Absoils – Kata Kreft Burman Ramboll OY

Vägledning Optimass WP2 – Maria Arm SGI

Diskussionsfrågor