Optimass seminarium: Samordning och styrning av jord- och berg i upphandlingsskedet 13/10 2015

Den 13:e oktober 2015 arrangerade Optimass WP3 ett seminarium gällande samordning och styrning av jord- och bergmassor genom upphandling. Cirka 15 personer deltog i seminariet som arrangerades i Spårvagnshallarna i Stockholm.

IMG_6046
 

Dagen inleddes av Optimass WP3-ledare Kristina Lundberg (Luleå tekniska universitet/Ecoloop) som presenterade projektet Optimass och de olika delprojekten (WP:n) som projektet innebär. WP3 är inriktat på offentlig och privat materialförvaltning och har identifierat tre kritiska punkter för att en än mer integrerad förvaltning av jord och berg ska bli verklighet. Dessa är 1) lokalisering av ytor, 2) samordning mellan projekt och 3) styrning genom upphandling.

Därefter tog Simon Magnusson, också från Luleå tekniska universitet/Ecoloop, vid där han presenterade de ekonomiska och miljömässiga nyttor som en ökad samordning och styrning av jord- och bergmassor kan innebära. Dessa nyttor har beräknats utifrån det prognosverktyg som arbetats fram inom projektet.

IMG_6048
 

Kristina Lundberg gav sedan en inblick upphandling som verktyg. Bland annat kommer i april 2016 en ny lag om offentlig upphandling, samt att det i september 2015 instiftades en ny upphandlingsmyndighet i Sverige (upphandlingsfrågan var tidigare allokerat till flera olika myndigheter och verk, men är nu alltså samlat under Upphandlingsmyndigheten).

Fortsättningsvis presenterade Fredrik Meurman, Ecoloop, planprocessen i plan- och bygglagssystemet och hur man genom planprocessen kan möjliggöra styrning och samordning av jord och berg i det senare upphandlingsskedet. Kritiska punkter för att komma in tidigt i översiktsplaneringen är analys av konflikter samt att kommunicera resultat, värden och besparingar.

IMG_6038
 

Sven Brodin, Stockholms Stad, avslutade föredragsblocket med att ge ett gott exempel på styrning av jord och berg genom upphandling. I sitt tidigare arbete i Tyresö kommun upplät Sven Brodin upplag för hantering och återvinning av berg som genererades i kommunens omvandlingsprojekt. Därefter styrdes massorna till dessa upplag genom upphandling. Därigenom minskade antalet transporter, vilket i sin tur innebar lägre kostnader och minskad miljöpåverkan. Detta angreppssätt används fortfarande i kommunen.

Dagen avslutades med workshop på temat implementering av upphandlingskriterier. Du hittar sammanfattningen från denna nedan, där hittar du också dagens presentationer.

IMG_6039

Kristina Lundberg, LTU/Ecoloop
Simon Magnusson, LTU/Ecoloop
Fredrik Meurman, Ecoloop
Sven Brodin, Stockholms Stad
Sammanfattning workshop