Kunskapsbanken

Sortering och styrning

Vägledning – Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall i SMP – Naturvårdsverket april 2016 7/7 2016
+
Vägledning avfall i anläggningsarbeten – Hantering av massor i infrastrukturprojekt – Naturvårdsverket, januari 2016 7/7 2016
+
Masshantering av schaktmassor – En jämförelse mellan traditionell masshantering och GPS-styrd masshantering i realtid – Patrik Börjeson, Marie Pantesjö UU 5/4 2016
+
Hantering av schaktmassor med hänsyn till miljömålen ”giftfri miljö” och ”begränsad miljöpåverkan” Hanna Granbom UU/SLU 5/4 2016
+
Final Report SIMM-Ccities 7/4 2015
+
Assessment of ICT Tools for Construction Material Management in the Stockholm Region – Ditte Juhl KTH 7/4 2015
+
Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall (Naturvårdsverket Rapport 6660) 27/3 2015
+
Sustainable Mass Handling – Filip Israelsson, KTH 26/2 2015
+
Sustainable management of excavated soil and rock in urban areas – A literature review, Simon Magnusson et al. 27/1 2015
+
Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 (rapport 2014:23) Boverket 26/1 2015
+
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >