Kunskapsbanken

Optimass-rapporter

Rapporter skrivna inom ramen för plattformen Optimass.

Slutrapport, Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn (Optimass-rapport, 2017) 15/2 2018
+
Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan – Fallstudie Södertörn (Optimass-rapport, 2017) 15/2 2018
+
Materialhantering vid byggande i Oslo – jämförelse av 2015 och 2030 (Optimass-rapport, 2016) 26/4 2017
+
Verktyg för samhällsekonomisk värdering av temporära upplag av bergmassor i svenska storstäder – Bergquist M. & Rogbeck D. 2015. Karlstads Universitet 6/7 2016
+
Sustainable and Innovative Material Management for the Construction in Cities, SIMM-CCities (Svedberg, B., Meurman F., 2014) 29/4 2016
+
Sustainability Assessment for Strategic Material Flows Between Planned Construction Projects in the Stockholm County – Mark Miayoka HH 5/2 2016
+
Åtgärder i hanteringen av jord- och bergmassor Ekonomisk Nytta – Sandra Frosth (Optimass-rapport) 27/11 2015
+
Lokalisering av ytor för hantering av jord- och bergmaterial i Södertörn – Linda Morén SLU/UU 29/6 2015
+
The Material Management in the Baltic Sea Region – Overview and Potentials – Ariane Perras, UQÀM 7/4 2015
+
Final Report SIMM-Ccities 7/4 2015
+
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >