Kunskapsbanken

Offentlig och privat materialförvaltning

Slutrapport, Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn (Optimass-rapport, 2017) 15/2 2018
+
Energieffektiv och cirkulär masshantering i Trafikverket genom extern samverkan – Fallstudie Södertörn (Optimass-rapport, 2017) 15/2 2018
+
Materialhantering vid byggande i Oslo – jämförelse av 2015 och 2030 (Optimass-rapport, 2016) 26/4 2017
+
Vägledning – Utökad rapportering av bygg- och rivningsavfall i SMP – Naturvårdsverket april 2016 7/7 2016
+
Vägledning avfall i anläggningsarbeten – Hantering av massor i infrastrukturprojekt – Naturvårdsverket, januari 2016 7/7 2016
+
Förbifarten – Dom Mark- och miljödomstolen: Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet på norra Lovö i Ekerö kommun 7/7 2016
+
Verktyg för samhällsekonomisk värdering av temporära upplag av bergmassor i svenska storstäder – Bergquist M. & Rogbeck D. 2015. Karlstads Universitet 6/7 2016
+
Utformning av masshanteringsplan för utbyggnad av Göteborgs Hamn (Dennhed, A. & Willig M., 2015, Chalmers) 1/6 2016
+
Hantering av schaktmassor med hänsyn till miljömålen ”giftfri miljö” och ”begränsad miljöpåverkan” Hanna Granbom UU/SLU 5/4 2016
+
Kommuners bedömningar i masshanteringsfrågor – Josefine Biro UU, 2014 5/4 2016
+