Kunskapsbanken

Användning, klassificering och uppgradering

Vägledning avfall i anläggningsarbeten – Hantering av massor i infrastrukturprojekt – Naturvårdsverket, januari 2016 7/7 2016
+
Förbifarten – Dom Mark- och miljödomstolen: Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet på norra Lovö i Ekerö kommun 7/7 2016
+
Hantering av schaktmassor med hänsyn till miljömålen ”giftfri miljö” och ”begränsad miljöpåverkan” Hanna Granbom UU/SLU 5/4 2016
+
Sustainability Assessment for Strategic Material Flows Between Planned Construction Projects in the Stockholm County – Mark Miayoka HH 5/2 2016
+
Resurseffektivisering och minskade transporter – förslag till hur insamling av produktionsuppgifter från entreprenadberg kan utformas (SGU-rapport 2015:39) 5/2 2016
+
Final Report SIMM-Ccities 7/4 2015
+
Förslag till system för insamling av produktionsuppgifter för entreprenadberg (SGU-rapport 2014:27) 26/1 2015
+
Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen 2014 (rapport 2014:23) Boverket 26/1 2015
+
Hållbar Materialförsörjning i Stockholms Län 3 (HMFS3) – slutrapport 27/8 2014
+