Event

6-8 juni 2018WASCON 2018

Tipsa oss gärna om kommande event! Skicka e-post till Sandra Frosth.

Genomförda event

13 februari 2018 Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande – Arrangeras inom projektet Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn

31 januari 2018 – En dagskonferense om bruk av byggeråstoffer på Østlandet

24 januari 2018 – Styrning för en effektiv hantering av jord- och bergflöden – Arrangeras inom ramen för Optimass.

22-23 november 2017 – Smarta Städer 2017

7-8 november 2017Logistik och transport

7-8 november 2017MEX-dagarna

17 oktober 2017Betongdagen

11-12 oktober 2017Samhällsbyggnadsdagarna

10-12 oktober 2015 – Elmia Future Transport

14-16 september 2017 – EntreprenadLive 2017

7-9 september 2017EntreprenadExpo 2017

25-27 maj 2017MaskinExpo

16-18 maj 2017 – Gatu- och parkdagarna

27-28 april 2017 – Trafikfrågor i stadsbyggandet för en hållbar stad

30 mars 2017Bygglogistik och transporter – viktiga pusselbitar i stadsplaneringen

16 mars 2017 – Grundläggningsdagen

16 mars 2017 – Workshop – Styrmedel för energieffektiva transporter av jord och berg

13 mars 2017Bergmekanikdagen

16-17 nov 2016 – Logistik & Transport

8 nov 2016Trafikverkets Regionala leverantörsdagar – Luleå

8-9 nov 2016 – MEX-dagarna

24 okt 2016Trafikverkets Regionala leverantörsdagar – Göteborg

20 okt 2016Trafikverkets Regionala leverantörsdagar – Malmö

18-19 okt 2016 – Building Sustainability SGBC16

13 okt 2016 – Betongdagen

12-13 okt 2016 – Samhällsbyggnadsdagarna

11 okt 2016Trafikverkets Regionala leverantörsdagar – Gävle

5 okt 2016Trafikverkets Regionala leverantörsdagar – Stockholm

4-5 okt 2016 – Geoforum 2016

29-30 sept 2016 – LBC- och Logistikdagarna 29-30 september 2016

12-14 sept 2016GroundSupport 2016

8-10 sept 2016 – EntreprenadExpo

8-10 sept 2016 – EntreprenadLive

1-3 sept 2016 – EntreprenadExpo

31 aug 2016 – Projektet Ökad kust- och inlandssjöfart för transport av jord och berg: startmöte och studiebesök. Arrangeras av projektledare Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet.

25 aug 2016 – Transporteffektivitetsdagen 2016

 7 juli 2016Almedalen: Innovationer för hållbart samhällsbyggande – avgörande för att lösa Sveriges utmaningar

6 juli 2016 – Almedalen: Vilket ansvar har transportköparen för att 2030-målen nås?

5 juli 2016Almedalen: Byggprocessen står för 75–80% av klimatutsläppen för ett nytt hus – hur påverkar det oss?

17 juni 2016 – Smedja: Potentialer för fryskonsolidering av ”blöta” massor. För mer info, kontakta Maria Johansson, Ecoloop.

14-16 juni 2016 – Euro Mine Expo

2-4 juni 2016 – Svenska Maskinmässan 2016

2 juni 2016 – OSAMAT International Conference 2016 “Management of Environmentally Sound Recycling of Oil Shale Ashes into Road Construction Demonstration in Estonia”.

26-28 maj 2016 – MaskinExpo

19 april 2016 – Workshop: Cirkulära flöden av byggmaterial och samarbetsmöjligheter i värdekedjan

21 april 2016 – Informationstillfälle Trafikverkets klimatkalkyl

21 april 2016 – Smedja: Transporter av jord och berg – Mätning och effektivitet. För mer info, kontakta Maria Mustonen.

13 april 2016 – Stora Transportdagen 2016

5 april 2016 – Miljösamverkan Stockholms Län inbjuder till samverkansmöte gällande Masshantering i samband med schaktarbeten

16-17 mars 2016 – Renare Marks Vårmöte 2016

17 mars 2016 – Grundläggningsdagen

9-10 mars 2016 – Arbeta smart inom planering & byggande 2016

14 mars 2016 – Bergmekanikdagen

18 feb 2016 – Miljösamverkan Stockholms Län inbjuder till samverkansmöte gällande Masshantering i samband med schaktarbeten

9-10 feb 2016 – Stadsbyggnadsdagarna

29 jan 2016 – Stora Infradagen

25-26 jan 2016 – Framtidens gruv- och mineralindustri 2016

21 jan 2016 – Godsetdagen 2016

19 jan 2016 – Optimass WP3 referensgruppsmöte. För mer information kontakta Kristina Lundberg.

19 jan 2016 – Informationstillfälle Trafikverkets klimatkalkyl

15 jan 2016 – Centrum för Byggeffektivitet håller informations- och diskussionsmöte för stödjande organisationer.

30 nov 2015 – Miljösamverkan Stockholms Län inbjuder till samverkansmöte gällande Masshantering i samband med schaktarbeten

10-11 nov 2015 – Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen arrangerar Mex-dagarna 2015

14-17 okt 2015 – Regionala leverantörsdagar

14-15 okt 2015 – Samhällsbyggnadsdagarna

15 okt 2015 – Trafikverket inbjuder till Informationstillfälle om Klimatkalkyl för infrastrukturhållningens klimatpåverkan och energianvändning.

13 okt 2015 – Optimass arrangerar seminarium gällande samordning och styrning av jord- och bergmaterial i upphandlingsskedet. Läs mer

7-8 okt 2015 – GeoInfo

30 sept-1 okt 2015 – Sweden Green Building Conference 2015

29 sept 2015 – Trafikverket inbjuder till dag om forskning och innovation för ett energieffektivt transportsystem.

10-12 sept 2015 – EntreprenadExpo

27 augusti 2015 – ”Blöta” massor: Potentialer och tekniker. Demodag arrangerad av Optimass/SIMM-center. Klicka här för mer info.

27 augusti 2015 – Miljösamverkan Stockholm arrangerar samverkansmöte gällande masshantering och tillsyn.

29 maj 2015 – City Moves

22 maj 2015 – Framtidsdagen 2015

21 maj 2015 – Trafikverket inbjuder till Forsknings- och innovationsdagen

19-21 maj 2015 – Logistik och transport

7-9 maj 2015EnterprenadLive 2015

5 maj 2015RE:BOUNCE

22-24 april 2015Mass Stabilisation Conference 2015

29 april 2015 – Trafikverket inbjuder till Nationella leverantörsdagen

22-23 april 2015NordBygg Ecoforum

17 mars 2015Anläggningsdagen 2015

18 mars 2015 – Länsstyrelserna arrangerar uppföljande seminariedag om masshantering i Stockholm.

17-19 mars 2015Position 2015

19 mars 2015Byggherredagen 2015

12 mars 2015Grundläggningsdagen

10 mars 2015BK-dagen 60 år!

9 mars 2015Bergmekanikdagen

11 feb 2015 – Hantering av blöta jord- och schaktmassor: Smedja arrangerat av Optimass WP2. För mer information, klicka här.

30 jan 2015Stora Infradagen 2015

27 jan 2015 – Effektivare anläggningstransporter och maskintjänster – Informationsträff om resultat i SBUF-projektet. Läs mer här!

26-27 jan 2015Framtidens Gruv och Mineralindustri 2015

22 jan 2015 – Transportflöden & -korridorer: Workshop arrangerad av Optimass WP1 och TMR. För mer information, klicka här.

16 dec 2014 – Erfarenhetsutbyte för Projektet Optimass WP3: Offentlig och privat materialförvaltning. För mer information om dagen, klicka här.

16 dec 2014 – SKL och BIM Alliance anordnar konferens gällande BIM (Building Information Model). Program och anmälan hittar du här.

2 dec 2014 – Erfarenhetsutbyte för Projektet Optimass WP2: Användning, klassificering och uppgradering. För mer information om dagen, klicka här.

13-15 okt 2014GeoArena

30 sept 2014 – Länsstyrelserna arrangerar seminarium om masshantering i Stockholm.

1 okt 2014 – Länsstyrelserna arrangerar seminarium om masshantering i Västerås.

11-12 sep 2014 – Simm-Center, studiebesök på Absoils pilotobjekt samt workshop, Helsingfors.

7-8 maj 2014 – Logistik och transport

10 april 2014 – SBMI-stämma och branschdag

13 mars 2014 – Grundläggningsdagen

11 mars 2014 –  BK-dagen

10 mars 2014 – Bergmekanikdagen

25 febr 2014 – Masseforvaltning i Akershus, Norge

7 febr 2014 – KTH Licentiatseminarium ”Influence of Frequency on Compaction of Sand in Small-Scale Tests

6 febr 2014 – IWA -seminarium om European Partnership on Raw Materials

4 dec 2013 – Referensgruppsmöte för Projektet Optimass WP2 Användning, klassificering och uppgradering

4 nov 2013 – Demoday på Högbytorp, SIMM-Centers uppstartsmöte i samarbete med RagnSells

12 sep 2013 – Uppstartsmöte för hela projektet Optimass, på materialterminalen Arlanda

25-26 april 2013 – Internationell konferens på temat Hållbar materialförsörjning i storstadregioner med deltagare från Östersjöländer arrangerad av projektet Simm-Cities

12 feb 2013 – Seminarium om hållbar materialförsörjning, Södertörnskommunerna