Konferens 13 februari 2018: Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande

Den 13 februari 2018 samlades 60 deltagare från bransch, kommun, akademi och myndigheter på konferensen Hållbara transportsystem för ett effektivt byggande. Konferensen avslutade Optimass-projektet Energieffektiva logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn som letts av Luleå tekniska universitet, projektfinansiär var Energimyndigheten.

Dagen inleddes med föredrag från Katarina Luhr, Stockholms stad, Kristina Lundberg, Luleå tekniska universitet/Ecoloop, Sofia Wellander, Näringsdepartementet, Svante Hagman, NCC/Sveriges Byggindustrier samt Stefan Engdahl, Trafikverket. Moderator för dagen var Fredrik Meurman, Ecoloop.

Därefter hölls parallella sessioner gällande behov av ytor, fysisk planering och miljö- och tillsynsfrågor med föredrag från Trafikverket, Stockholms läns landsting/Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Miljösamverkan Stockholms Län samt Naturvårdsverket. Dagen avslutades med gemensam uppsummering och medskick till Näringsdepartementet via Sofia Wellander.

Optimass tackar föredragshållare och deltagare för en mycket intressant dag med viktiga och givande inspel! Dokumentation hittar du nedan.


IMG_7198 panel 13 feb 2018 IMG_7226 IMG_7184 IMG_7196 IMG_7231 IMG_7229 IMG_7205 IMG_7217


Dagens program

Presentationer
Katarina Luhr Stockholms stad
Kristina Lundberg Luleå tekniska universitet/Ecoloop
Sofia Wellander Näringsdepartementet
Svante Hagman NCC/Sveriges byggindustrier
Stefan Engdahl Trafikverket

Session behov av ytor: Olof Lyddby Trafikverket
Session behov av ytor: Fredrik Meurman Ecoloop

Session fysisk planering: Susanne Skärlund och Elisabeth Mårell SLL/Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Session miljö- och tillsynsfrågor: Emma Sundling och Frida Hellblom Miljösamverkan Stockholms Län
Session miljö- och tillsynsfrågor: Helen Lindqvist Naturvårdsverket

Slutrapport för projektet
Energieffektiva logistiksystem för transporter av jord- och bergmassor på Södertörn